Oljenedturen på Facebook


Pessimismen vil nå også råde på Facebook!

http://www.facebook.com/Oljenedturen#

Publisert i Peak Oil | Legg igjen en kommentar

Oppdatert langtisvarsel


Jeg har ryddet litt i langtidsvarselet og f eks flyttet QE3 fra 2011 til 2012 (der bomma jeg gitt), latt dollaren få ett år til å leve og lagt til den forestående greske statskonkursen. Ikke så stor spådomskunst kanskje, men greit å ha med i lista. Grøss, gru og reinspikka pessimisme finner du her.

Publisert i Peak Oil | Merket med , , , , , , , | 11 kommentarer

En håpløs styrkedemonstrasjon


I en serie innlegg her på bloggen har jeg fulgt ekstra nøye med på den saudiske oljeutvinningen og ikke minst deres eksport. Dette er to vidt forskjellige tall siden dere eget forbruk av råolje har steget betydelig de siste årene. Rundt sommertider i 2011 var jeg skeptisk til om Saudi-Arabia kunne klare å svare på en rekke utfordringer vi hadde da:

  1. Den generell etterspørselsvekst i verden
  2. Øket etterspørsel fra Japan etter Fukuchima
  3. Bortfallet av kapasitet i Libya
  4. Saudi-Arabias innenlands maksforbruk til sommeren

Rent konkret tvilte jeg på om de ville klare å komme tilbake til en produksjon på 9 millioner fat / dag. Nå, med noen måneder mere statistikk, kan vi se tilbake – hvordan gikk det egentlig? Var pessimismen begrunnet? Først, den saudiske oljeutvinningen:

Saudiarabisk råoljeutvinning i tusener fat per dag. Tall fra Jodi.com

Dette er intet mindre enn en styrkedemonstrasjon. Saudierne gjør all tvil til skamme og suser ikke bare gjennom 9-millionersnivået men er også over 10 millioner fat / dag (i november).

Men så var det dette med det innenlandske forbruket da. Ørkenfolket har hatt en helt eksplosjonsartet utvikling i folketallet siden 60-tallet:

Saudisk folketall siden 60-tallet. Bilde sakset fra Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saudi-Arabia-demography.png

Denne stadig økende folkemengden vil ha en stadig økende levestandard – Saudi-Arabia er et diktatur og dette er kongens bestikkelse av folket. De siste årene har vi sett en veldig tydelig sesongvariasjon i det innenlandske forbruket av olje, noe som skyldes et øket energibehov i sommermånedene (luftkondisjonering). I år ble dette mønsteret brutt:

Faktum er at ikke bare ble toppen til sommeren borte, totalt for hele året gikk oljeforbruket faktisk ned (med ca 116 tusen fat per dag). Enten har kongedømmet funnet andre energikilder eller så har de helt enkelt begrenset forbruket med vilje. Uansett har dette ført til at de kunne eksportere vesentlig mere av det sorte gullet:

Tar vi forskjellen mellom det laveste punktet i denne grafen ( august 2010) og det høyeste (november 2011) har det kommet godt over 2,5 millioner nye fat olje på verdensmarkedet. Dette er grunnen til at verden tikker videre som om intet. Om kong Abdullah har strupet tilgangen for sitt eget folk er det en modig handling med den arabiske våren som bakteppe.  Vi er naturligvis takknemlige for at Saudierne gjør dette. Samtidig må man også slås av håpløsheten i det hele; det er virkelig ingen måte å unngå det uavvendelige: befolkningsveksten fortsetter og oljen som ble brent i fjor er for alltid borte.

Publisert i Peak Oil | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Tallmagi


Oljedirektoratet har kommet med sine estimater for råoljeutvinningen i 2012. Edruelig nok, ser de for seg en nedgang. Men går vi estimatet litt nærmere etter i sømmene, ser vi noe litt underlig. Først, la oss sammenligne estimatet med faktisk utvinning i 2011:

Norsk råoljeutvinning: faktisk resultat fra 2011 og ODs estimat for 2012.

Som vi ser, begynner estimatet ganske langt under fjorårets nivå mens det ender året over 2011-resultatet. Som helhet antar OD en nedgang i utvinningen på 3.3%.

Det er to ting som er problematiske her. For det første er den estimerte fallraten på 3.3% trolig for konservativ. 2011 endte 6.7% under 2010 og det er ingen grunn til å tro at fallraten blir betydelig mindre i 2012. Januar 2012 ligger da også under januar 2011 med 7.6%. For det andre er helningen på ODs estimat merkelig. Om vi legger inn lineære hjelpelinjer i Excel ser vi det tydelig:

Faktisk og estimert norsk råoljeutvinning linearisert

Her ser vi tydelig hvordan ODs estimat faktisk har en økende tendens gjennom året. Besynderlig, for å si det forsiktig. Her er en teori: ODs analytikere er kompetente folk som kan sitt fag (det enkleste de kan gjøre er å ta kurven for i fjor og trekke fra 6.7% – da får man et estimat som trolig ikke er så halvgæernt). Men de har ikke helt frie tøyler, og får bare lov til å vise halvparten av nedgangen. I tillegg tilter de kurven slik at i starten av året vil vi få en rekke måneder med produksjon over estimat.

Og hvordan gikk det egentlig i januar? Joda, den var over estimatet den. Men den var samtidig 7.6% under fjoråret. Jaja.

Publisert i Peak Oil | 1 kommentar

Another one bites the dust


Vi er nå noen små år inne i baksiden av Peak Oil. Hvert år vil bli tøffere enn det forrige, og trenden vil øke med tiden. Blant de mange lett forutsigbare konsekvensene er massedød i flynæringen noe av det vi vil oppleve først. En næring som er fullstendig avhengig av både lave oljepriser og tykke lommebøker blant forbrukerne ligger tynt an når opptur snus til nedtur.

Spanair ble denne uken det første flyselskapet (av noen størrelse) som kastet inn håndkleet i 2012. Hold av godt med plass på den lista – her kommer det mange flere.

Et minne fra lykkeligere tider: Nytt designuttrykk og logo i 2009 stoppet ikke Peak Oil.

Her hjemme er det Bjørn Kjos som skal ha kudos for å fly høyt. Med sin bestilling på svimlende 222 nye fly viser han mer av det som har gitt Norwegian sin eventyrlig suksess: en tøff forretningsmann som tør satse også i nedgangstider. Det dette derimot ikke viser, er innsikt i tiden vi lever i. Flyene skal leveres fra år 2016 og utover og da er det behov for hverken de nye eller gamle flyene i Norwegian. La oss håpe at Kjos har en god kanselleringsklausul i kontrakten.

Gratis internett om bord eller ikke - slike maskiner trenger vi ikke flere av.

Publisert i Økonomi, Peak Oil | Merket med , | 3 kommentarer

Fallraten til og med november: -6.4%


Direktoratets egne prognoser for november bommet oppskriftsmessig med 113 tusen fat / dag i forhold til det faktiske resultatet. Med dette har fallet i norsk oljeutvinning nådd 6.4% ifølge Oljedirektoratets egne tall. Den siste tidens betydelige funn blir utilstrekkelige for å endre på en så massivt negativ trend, selv om «halen» i det norske oljeeventyret nå ligger an til å bli tykkere.

Kraftfull symbolikk: oljeplattform i solnedgang.

Publisert i Økonomi, Peak Oil | Legg igjen en kommentar

Norsk oljeproduksjon faller med 6.4%


Produksjonstallene for oktober er klare, og Norges oljeproduksjon er nå nede i 1,738 millioner fat olje / dag. Det er 69.000 fat mindre enn estimert for oktober. Nedgangen så langt i år (i forhold til samme periode i fjor) er på 6.4%. .

Norsk oljeutvinning stuper. Her er Statfjord A imidlertid i full vigør.

I dag er det oljeproduksjonen som daler med 6%. Når vi en dag ikke lenger har oljeoverskudd, da blir det levestandarden vår som daler med 6% i året – det er bare å venne seg til tallet.

Publisert i Peak Oil | 5 kommentarer

Oppdatert langtidsvarsel


Noen mindre endringer i langtidsvarselet: jeg har tatt med litt om euroen og dessuten gitt dollaren ett år til å leve (til 2013) – såpass raus kan man være…

Langtidsvarsel

Publisert i Peak Oil | Legg igjen en kommentar

Nedturen fortsetter


Nye tall fra JODI viser at både verdens råoljeutvinning og eksportmarkedet for olje er inne i tydelige nedadgående trender. JODI dekker ikke hele verdens oljeutvinning, men med ca 90% dekning så gir dataene en god pekepinn. Først, den totale råoljeutvinningen, til og med juni (tallene for julig og august er fredmdeles fulle av hull i databasen).

Selv om utvinningen har vært på et tilnærmet platå siden 2004 ser vi også en tydelig topp, særlig om man følger kurven i svart i plottet over: den gir snittet for 24 måneder (bakover). Siden slutten av 2008 har utvinningen stort sett ligget under denne snittkurven – et tegn på en avtagende trend.

Ikke all olje som utvinnes er tilgjengelig for potensielle kjøpere. Mye brukes i de landene der utvinningen foregår. Eksportmarkedet er følgelig mye mindre enn totalutvinningen av olje i verden. Dette er kurven med oppdaterte tall:

Her er den nedadgående trenden ennå tydeligere, og det er lett å tenke seg at nedgangen vil bli ennå krappere framover bare ved en symmetribetraktning.

Det finnes to framvoksende økonomiske stormakter som tar en stadig større del av kaka i verden. Trekker vi Kina og India fra regnestykket over får vi eksportmarkedet for olje, etter at «Chindia» har forsynt seg.

Denne grafen er ganske dramatisk – den forteller at det tilgjengelige eksportmarkedet for «Vesten» skrumper inn med 3 – 4 millioner fat olje hvert år. Det er naturligvis ikke holdbart; enten vil de kriserammede vestlige økonomiene måtte konkurrere på pris med den delen av verden som faktisk opplever økonomisk vekst. Eller så vil de vestlige økonomiene måtte nøye seg med stadig mindre energi. Ingen av disse alternativene tyder på at vi har gode utsikter for økonomien.

 

Publisert i Peak Oil | Legg igjen en kommentar

Eksportmarkedet for råolje – kraftig nedgang


Vi er utrolig heldige i Norge som har olje i Nordsjøen og Barentshavet. De fleste andre land på kloden må kjøpe olje på  verdensmarkedet, og den er ikke billig. Det som blir solgt på det åpne markedet er naturligvis det som er «til overs» etter at oljeprodusentene har sikret sitt eget innenlandsmarked først. Derfor er det relevant å se på eksportmarkedet for olje, ikke bare den totale utvinningen. For saken er at over 40% av oljen aldri blir eksportert og dermed ikke er tilgjengelig for de landene som ikke har tilstrekkelig egen olje (de aller fleste, altså). Slik ser det ut med de siste dataene fra JODI:

Olje tilgjengelig for eksport. Tall fra JODI.

Formen på denne kurven er tydelig og nedgangen er intet annet enn dramatisk. Over en million fat råolje forsvinner fra markedet hvert år nå. I en økonomi som er avhengig av olje for å vokse skal vi ikke være overrasket over problemene vi har i dag.

En anne observasjon vi kan gjøre oss er at Kina og India i en stor grad representerer den delen av verdensøkonomien som faktisk fremdeles har vekst. Disse økonomiene legger beslag på stadig mer av verdens ressurser. Om vi lager samme graf som den over, men trekker ut «Chindia», får vi følgende:

Tilgjengelig eksportmarked for olje etter at India og Kina har fått sitt. Tall fra JODI.

Ikke uventet ser vi at nedgangen her er ennå mere dramatisk. Noe sånt som ni millioner fat er forsvunnet fra markedet på fire år.

En rekke konklusjoner kan trekkes fra denne observasjonen, men den viktigste er denne: ressurskrigen er nå igang og noen valg må gjøres. Sagt på en annen måte: vi kan ikke både fortsette både å kjøre bil til jobben og få billige produkter fra Kina.

Publisert i Økonomi, Peak Oil | Legg igjen en kommentar