Langtidsvarsel

Her følger et uhøytidelig og maksimalt pessimistisk «langtidsvarsel» om hva vi har i vente de nærmeste åra. Dårligere enn dette kan det knappest gå. Men siden man alltid skal fortøye for storm så…

2010

 • QE2 betyr starten på slutten for dollaren
 • Råvareprisene begynner på en lang, oppadgående trend
 • Misnøyen med USAs politikk er påtakelig og i debatten om alternativer til dollaren nevnes gull oftere og oftere

2011

 • Verdens oljeproduksjon går fra platå til irreversibel nedgang
 • Matopptøyer og uroligheter i store deler av verden
 • Verdensøkonomien går på en ny smell etter å ha stanget hodet mot ressurstaket. «Double dip» er et faktum. Økonomene klør seg i hodet men konkluderer nok en gang med at det er mangelen på penger som er årsaken
 • Flere og flere stater blir insolvente og trenger redningspakker, Eurosamarbeidet knaker i sammenføyningene.

2012

 • «Peak Oil» blir akseptert i «mainstream media» og dernest av de brede lag
 • Oljetilbudet blir uelastisk og oljeprisen vil begynne på en rekke med ukontrollerte svingninger fra skyhøy, via etterspørselssvikt til lav
 • Matsikkerhet blir debattert i Norge etter at almenheten forstår at vi bare produserer 50% av  det vi spiser og dertil mangler strategiske matlagre
 • Økonomiske toppmøter går nå av stabelen stort sett hvert halvår, men forvirringen om årsaken til problemene vedvarer. Nye stimulansetiltak er mantraet
 • Hellas går konkurs og trekker seg fra eurosamarbeidet. En konkursbølge i bank- og finanssektoren følger med påfølgende redningspakker
 • Stadig flere stater i Eurosamarbeidet får problemer og kravet om å trykke penger øker
 • QE3 lanseres i USA etter sommeren. Dollaren daler kraftig og Kina og flere andre land begynner å inngå handelsavtaler i andre valutaer
 • Papirmarkedet for gull og sølv kollapser da det viser seg at det ikke finnes fysisk vare for alle kontraktene som er inngått
 • Gullfaks-feltet blir, som det første av flere, stengt etter flere nestenulykker

2013

 • Statene i Euroområdet blir enige om felles Euroobligasjoner og et storstilt pengetrykkingsprogram lanseres for å redde insolvente stater og banker
 • Oljemangelen er nå merkbar i flere land
 • Flyselskaper går overende over en lav sko
 • Matmangelen er nå katastrofal i flere deler av verden

2014

 

 • Pengetrykkingen fortsetter i USA. Kina starter å selge amerikansk statsgjeld, OPEC vil ikke lenger godta dollar som betaling for olje. Dette fører til:
 • Dollarkollaps! Dollarens verdi fordufter i løpet av få dager
 • Statsobligasjonsrenten i USA skyter i været når alle «løper mot utgangen» samtidig * USAs statsgjeld blir heretter utstedt i en annen valuta * Råvarer som olje blir omsatt i en annen valuta * USA er over natten blitt et fattig land * USA slutter å handle olje på det åpne markedet og inngår langsiktige kontrakter fra sine «vasallstater» i Midt-østen
 • Eskalerende sultkatastrofer rundt om i verdens fattigere land, det estimeres at over 20 millioner dør i tillegg til at fødselsratene stuper
 • Wikileaks avslører at Norge har hatt store problemer med å sikre seg korn før vinteren
 • Ressurskriger bryter ut flere steder på kloden
 • Euroen er nå kraftig devaluert og etter flere valutakollapser verden om ser vi de første forsøkene på å gjeninnføre gullstandarden

2015

 • Oljerasjonering er nå normen, både med bilaterale avtaler mellom land og innenlands, med for-fordeling til jordbruk, varetransport og infrastruktur. Et forsøk på å etablere FN-styrte kvoter mislykkes
 • Norge får netto utgifter med olje: inntektene blir lavere enn vedlikeholdsutgiftene – krise i oljesektoren med titusenvis av oppsigelser
 • Verdens befolkning avtar for første gang på flere hundre år med utbredte og omfattende sultkatastrofer – dødstallene topper 100 millioner

2016

 • Norge blir netto oljeimportør. Hele seksjoner av Nordsjøen stenges pga manglende lønnsomhet. Aldous-Avaldsnes-utbyggingen forseres, men kan ikke levere olje før nærmere 2020.
 • Arbeidsledigheten i Norge skyter i været

2017

 • Den siste rest av spot-markedet for olje forsvinner etter at Saudiarabia forsvinner fra eksportmarkedet
 • Norge finner ikke lenger selgere av olje på verdensmarkedet
 • Statsbudsjettet er i seriøs ubalanse. Oljefondet har skrumpet inn til en tredel av det det var i toppåret 2012 og avkastningen som skulle redde oss etter oljealderen uteblir
 • Stilt overfor alternativene knallharde kutt i velferdsstaten og den enklere løsningen trykke mer penger velger politikerne det siste. Fire år etter, når den norske kronen er en saga blott vil vi huske denne datoen som starten på slutten for Krona

15 svar til Langtidsvarsel

 1. Interessante betraktninger. Jeg driver selv og skriver om lignende emner på hjemmesiden min. Lurte bare på om du kan begrunne noen av disse påstandende med noen tall og lignendel. Jeg er selvsagt med på at mye av dette kan være logiske konsekvenser av oljens nedgang, men bare lurte.

  • Nei, det jeg skriver i fullstendig spekulativt. Jeg prøver bare å male et bilde av framtida som er basert på de to hovedtemaene jeg mener blir dominerende: ressurskrise (først og fremst olje) og «fiat-pengesystemets» død. Mine faste holdepunkt er disse:
   * dollarkollaps innom to – tre år
   * betydelig oljemangel i 2015
   De andre hendelsene er mer eller mindre logiske følger av dette.

   Og så har jeg lagt meg på en maksimalt pessimistisk linje (dvs – jeg tror egentlig det går litt bedre enn dette), utfra tanken om at man skal «fortøye for storm».

   Jeg kikket litt rundt på bloggen din – interessante temaer. Og hvilken bredde!

   • Ok, det blir litt spekulering for min del og, spesielt siden jeg for tiden jobber med å skrive en kronikk om Norge i 2030. Mine fremtidsutsikter er rimelig farget av oljens rolle i det hele. Konsekvensene blir altomfattende. Men etter å ha lest om dette i ca. 3 år nå, har jeg funnet ut at det hele ikke er fullstendig håpløst. Jeg og noen venner driver og planlegger livet videre, hvordan vi ser for oss ting osv. Forresten er det også Transition movements som allerede har startet omstillingen for livet etter oljen. Nå er også Transition bevegelsen kommet til Norge. sjekk ut ( http://www.transitionnorway.org ). Jeg er selv blitt med i en gruppe som tar opp viktige ting, lærer oss å lage bikuber og setter oss inn i Permakultur (et konsept som jeg forøvrig ser enormt potensiale i – spesielt med tanke på energieffektivitet).

    Og siden min ja, ganske grei spennvidde på temaer. Kjekt det. Hvilken bakgrunn har du for interessen i dette emnet?

    • Selvfølgelig er det ikke håpløst. Det er ingenting som tyder på at olje og lykke er synonymer… Men overgangen fra dagens samfunn til fremtidens blir ikke pen. For samfunnet som helhet tror jeg nok de fleste tog har gått, individuelt er det veldig mye man kan gjøre. Personlig har jeg gjort en rekke forberedelser og har en ennå lengre to-do-liste. Kanskje jeg skriver om det på bloggen en gang.

     Jeg har ingen annen bakgrunn enn det jeg har lest meg til de siste par årene (den tiden jeg har vært klar over problemet). Transition-bevegelsen har jeg ikke helt fått grepet på, hva som i praksis skjer utover diskusjon og bevisstgjøring?

 2. Det er snakk om mange forskjellige ting TT-bevegelsen gjør. Noe av det som er det viktigste er implementeringen av permakultur som teknikk for matproduksjon. I tillegg er det generelt sett snakk om mindre desentraliserte enheter som jobber for å skape en sunn og sirkulær levestil. Permakultur er et designsystem som dreier seg om å jobbe med naturen og ikke mot slik industrielt jordbruk gjør. Veldig interessant! Jeg og noen venner har startet med permakultur i småskala i år med å plante egne grønnsaker og lære litt om lagringsteknikker etc…

 3. Tilbaketråkk: Oppdatert langtidsvarsel | Oljenedturen

 4. Tilbaketråkk: Verdens oljeutvinning – har nedgangen startet? | Oljenedturen

 5. Tore Holmen sier:

  Hei
  «Spennende» betraktninger…..
  Har med mine begrensede evner fulgt med i Peakoil og kredittkriseproblematikken i mange år.
  For meg ser det ut som dine forutsigelser er sansynlige.
  Den faktoren som gjør meg mest redd for dramatiske hendelser er hastigheten i disse hendelsene. Dette på grunn av kompleksiteten i hele systemet. (Den første dominoklossen / det svakeste ledd…)

  Eks.
  Tre av de viktigste faktorene; strømnettet, internett og telenettet. Disse er systemer som er gjensidig avhengig av hverandre. Av disse er kanskje strømnettet det mest sårbare, med størst mulighet for å starte en kjedereaksjon. (sabotasje, overbelastninger, solstormer osv.)
  I tilegg er kontinentenes el nett mere og mere avhengige av hverandre.(blir mere sammenkoblet).
  Når man så vet at strømnettet er 100% avhengig av et fungerende tele / internett, synes jeg helheten ser guffen ut.
  Ettersom kredittkrisen klemmer til sine tommeskruer vil driftssikkerhet bli nedprioritert da det koster.., og investorene har et krav; gevinst!

  Når man da ser på samfunnhet som helhet, og hvor avhengig alt er av alt, synes jeg at bildet ser skummelt nok ut til at jeg har investert i både potetland og småbåt 😛

  • Da deler vi den samme uroen. Selv om jeg er sikker på at mine barn vil leve i en verden med både transport og et fungerende pengesystem er jeg også sikker på at DAGENS transportløsninger og pengesystem ikke er morgendagens løsninger. Og overgangen kan bli veldig, veldig ubehagelig siden (som du sier) alt avhenger av alt. Om vi tar ditt eksempel med at strømnettet bryter sammen av en eller annen årsak vil man f eks ikke kunne bruke minibankkortet til å betale på Rema og folk har ikke kontanter lenger. Uansett vil hyllene på Rema fort bli tomme fordi ingen har matlagre og Rema klarer heller ikke å håndtere logistikken. Det trenger ikke være strømnettet som går – det kan være en bankkrise som drar teppet under beina på vårt sårbare just-in.time-system. Resultatet er uansett at man risikerer å gå sulten. Moral: penger og mat skal man ha hjemme for man vet ganske enkelt ikke hva som kan skje.

   • John Christian sier:

    Jeg har litt sansen for Transition Network da de har nettopp som mål å gjøre gjennomsnittspersonen mindre skadelidene av slike problemer. Når det gjelder strømnettet så tror jeg Norge er meget godt stilt med strøm fra vannkraft, og ettersom oljenæringen (som er en storforbruker av strøm) dabber av så vil det være mer enn nok til å drive et mer elektrifisert transportsystem. Men behovet for å reise vil også avta i takt med at folk tilpasser seg liv som er tettere i nærmiljøet. De som er «så heldig» å eie større landområde på landet vil ikke måtte dagpendle til byen 20 mil hver vei men holde seg hjemme og dyrke jorden eller drive annen lokal bedrift.

    Men mine bekymringer er nok hvor vidt mannen i gata er klar for store endringer og om vi vil se mer voldelige utfall av ressurskonflikter enn ydmykhet, rasjonering og sosialisme som er en mer fredelig retning. USA står i hvertfall ovenfor store utforinger siden de vil ha mangel på absolutt alt vi forbinder med den moderne livsstilen (selv om de har masse areal for matproduksjon), og tendensene til voldelige opptøyer er desidert mer til stede.

    • Jeg er enig i at Norge har et utrolig godt utgangspunk for den tida vi går inn i. Det jeg nok er litt urolig for er om vi klarer å håndtere nedgang like godt som oppgang. I praksis vil vi nå få flere tiår med stadig mindre å fordele over statsbudsjettet. Det skal stor statsmannskunst til for å holde samfunnet sammen i et slikt økonomisk klima.

     • John Christian sier:

      Jepp, det må nok en del dugnadsånd blant folk for å få det til å gå rundt, men med så mye puter sydd under armene våre så spørs det om ikke folk forventer «staten skal ordne opp». Det som blir det store spørsmålet er hvor vidt gjennomstnittsfamilien med 1,5+ millioner i boliglån vil komme ut av en slik krise. Dette kommer jo alt an på om boliger vil miste sin verdi i et «krakk», og i så fall hvilke særbestemmelser som kan dukke opp i det bankene går dukken en etter en. Boliger vil gjerne i en slik krise være en av få relle/ekte verdier sammenlignet med valuta og andre «fiat-penger».

 6. Tilbaketråkk: Oppdatert langtidsvarsel | Oljenedturen

 7. Tilbaketråkk: Oppdatert langtisvarsel | Oljenedturen

 8. Tilbaketråkk: Spådommer for 2013 | Oljenedturen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s